White Cross

White Cross 18 Ga.

White / Gold / Pinstripes